Tuesday, November 23, 2010

Servicemix: could not start under Windows XP due to infinitive wait for lock

I got looped during ServiceMix start

2010-11-23 14:49:32 org.apache.felix.karaf.main.SimpleFileLock lock
INFO: locking
2010-11-23 14:49:33 org.apache.felix.karaf.main.SimpleFileLock lock
INFO: locking
2010-11-23 14:49:34 org.apache.felix.karaf.main.SimpleFileLock lock
INFO: locking
2010-11-23 14:49:35 org.apache.felix.karaf.main.SimpleFileLock lock

...

SerivceMix tries to lock certain files to mark it's instance run. If you have an error shown above search for SeriviceMix process in memory and kill it.

Friday, November 19, 2010

Servicemix: Could not parse settings maven_path/settings.xml under Windows XP

Today I encountered problem with servicemix

Could not parse settings [file:/C:/Documents and Settings/Bartek/.m2/settings.xml]

A quick look at karaf.log revealed the problem

Caused by: com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.io.MalformedByteSequenceException: Invalid byte 2 of 4-byte UTF-8 sequence.

So the problem is with BOM (byte order mark) in settings.xml file. Many Windows editors add it at start of an utf encoded files. You should save settings.xml as ordinary utf8 file without BOM.

Problem solved.

Tuesday, November 16, 2010

Oracle SQL Developer dla MSSQL

Ostatnio poznałem ciekawe narzędzie do manipulacji schematami bazy danych. Oracle SQL Developer się nazywa i nie służy tylko do baz Oracle. Ponieważ pracuję obecnie przy projekcie opartym o MS SQL, to potrzebowałem możliwości połączenia z MS SQL.
Aby to osiągnąć należy do $SQL_DEVELOPER_HOME/jdbc/lib wrzucić driver JDBC. Na pewno działa z jTDS, opensource'owym driverem. Próbowałem też z jarem microsoftowym i mi nie zadziałało.
Po uruchomieniu SQL Developera należy wybrać
Tools->preferences->database->third party JDBC drivers i wskazać wkopiowanego JARa.
Co piękne - od razu pojawia się nowa zakładka przy okienku nowego połączenia z DB. Nie trzeba restartować.

Na razie poznaję feature'y SQL Developera, ale już na pierwszy rzut oka widać, że oprócz manipulacji schemą i listowania danych ma bardzo dużo możliwości. Pytanie tylko czy wszystkie działają również z MS SQLem czy tylko z bazami Oracle.Linki:
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/
http://sourceforge.net/projects/jtds/
http://www.microsoft.com/sqlserver/