Thursday, March 31, 2011

GWT Designer for Eclipse 3.6 can cause project compile freeze

Lately I installed GWT Designer for Eclipse Helios (3.6). I wanted to check it's features. They aren't so cool I've expected but that's other story. The problem was that suddenly my main GWT enabled project began to freeze during compilation.  The project is maven enabled also.
So it freezed in about half of compilation. All other features of Eclipse worked well. Restarting Eclipse and Windows didn't help anyway.
After about an hour of investigating I've found that GWT Designer caused this. After removing it all came back to order.

Ofcourse I suspect that something is wrong with my Eclipse for example I have too many bizzarre plugins installed but if I could have such problems you could have them too. So be warned :-)

Thursday, March 24, 2011

(Another) GWT exception in Development Mode

Lately I got a new kind of exception during GWT Development Mode startup.


java.lang.NullPointerException
    at com.google.gwt.dev.resource.impl.DirectoryClassPathEntry.descendToFindResources(DirectoryClassPathEntry.java:79)
    at com.google.gwt.dev.resource.impl.DirectoryClassPathEntry.findApplicableResources(DirectoryClassPathEntry.java:54)
    at com.google.gwt.dev.resource.impl.ResourceOracleImpl.refresh(ResourceOracleImpl.java:351)
    at com.google.gwt.dev.cfg.ModuleDef.refresh(ModuleDef.java:386)
    at com.google.gwt.dev.cfg.ModuleDefLoader.tryGetLoadedModule(ModuleDefLoader.java:150)
    at com.google.gwt.dev.cfg.ModuleDefLoader.loadFromClassPath(ModuleDefLoader.java:136)
    at com.google.gwt.dev.DevModeBase.loadModule(DevModeBase.java:963)
    at com.google.gwt.dev.DevMode.loadModule(DevMode.java:468)
...


This was because after I started Development Mode, my IDE cleaned compiled classes directory(target/classes/ in my case).
Rebuild project and I'll be back to game :)

Did you like the post? Was it helpful? Leave a comment!

Tuesday, March 22, 2011

Kolejne licencje IntelliJ Idea 10 rozdane!

Firma JetBrains wspiera Warszawa JUG licencjami na IntelliJ Idea 10. Ostatnio rozlosowaliśmy wśród uczestników licencje na to doskonałe IDE. Zapraszamy na nasze spotkania, bo można zarówno posłuchać ciekawych wykładów, jak i zdobyć licencję.

Monday, March 21, 2011

Wednesday, March 2, 2011

Javarsovia przeistacza się w...Confiturę!

Z dniem 1 marca 2011 oficjalna nazwa konferencji Warszawa JUG i polskiej społeczności javowej to Confitura. Zmiana podyktowana była prośbą firmy Oracle o uszanowanie ich prawa do znaku towarowego JAVA i nie bawiąc się w prawne interpretacje, przychyliliśmy się do tego stanowiska. Prosimy o zaprzestanie używania poprzedniej nazwy we wszelkiej komunikacji dotyczącej naszej konferencji.