Thursday, January 12, 2012

Tomcat: Problemy z requestami zawierającymi polskie znaki diakrytyczne


Jeśli jest problem z pobieraniem plików z polskimi znakami diakrytycznymi, to trzeba dopisać kodowanie do connectora w tomcat/conf/server.xml

URIEncoding="UTF-8"

Typowa konfiguracja connectora będzie wyglądała tak

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />