Saturday, October 30, 2010

Import artykułów z Wordpress do Bloggera

Dzisiaj się przeniosłem z Wordpressa do Bloggera, bo mam dosyć utrzymywania samemu softu Wordpressa.

Polecam super narzędzie do konwersji exportu Wordpressa na format importu Bloggera :) http://wordpress2blogger.appspot.com/

No comments:

Post a Comment