Monday, March 21, 2011

Confitura 2011 (czyli dawniej Javarsovia) odbędzie się 11 czerwca w CKK na Bobrowieckiej

No i cała informacja w tytule... Ale polecam news na stronie Confitury.

No comments:

Post a Comment