Wednesday, March 2, 2011

Javarsovia przeistacza się w...Confiturę!

Z dniem 1 marca 2011 oficjalna nazwa konferencji Warszawa JUG i polskiej społeczności javowej to Confitura. Zmiana podyktowana była prośbą firmy Oracle o uszanowanie ich prawa do znaku towarowego JAVA i nie bawiąc się w prawne interpretacje, przychyliliśmy się do tego stanowiska. Prosimy o zaprzestanie używania poprzedniej nazwy we wszelkiej komunikacji dotyczącej naszej konferencji.

No comments:

Post a Comment